WeBuild Weekly Algorithm - Bot AI Combat Contest

Điểm tin

WeBuild Weekly Algorithm mở bát cuộc thi viết bot bắn phi thuyền nhằm cống hiến cho tương lai ngành tự động hoá vũ trụ. Cách thức chơi:

  • Comment/PM để idol @ledongthuc add vào group kín và nhận thông tin server.

  • Đọc guide hướng dẫn để viết client. Dùng websocket để nhận/gửi thông tin.

  • Tham gia viết bot AI bắn máy bay combat cùng anh em

Guide hướng dẫn

Mọi thảo luận liên quan về chiến thuật, cách implement của bot, củng cố kiến thức algorithm cũng như giải quyết vấn đề sẽ được diễn ra trong group nên anh em ping thêm idol để share client SDK và được phổ cập thêm nhé.

WeBuild Virtual Day đang trong công tác hành lang để chuẩn bị ra mắt tháng 10 tới. Event năm nay dự kiến được host trên Discord, đồng thời livestream trực tiếp qua Youtube & WeBuild Fanpage. Thông tin chi tiết và link đăng ký sẽ được gửi đến mọi người sớm nhất. Stay tune ✌️

Editor's Pick

1) Product vs IT Mindset

Việc lựa chọn giữa outsourcing và product company luôn là một dilemma với các bạn dev. Outsourcing cho phép dev trải nghiệm nhiều môi trường và loại sản phẩm, tuy product lifespan dễ biến động và dev có xu hướng code để hoàn thành task. Ngược lại, làm việc với công ty product có thể hạn chế việc trải nghiệm nhiều product liên tục, nhưng cho phép dev được tiếp xúc với cách quản lý, dự trù và cái nhìn bao quát hơn về độ phù hợp giữa sản phẩm và thị trường.

Takeaway advice từ thread của mọi người: Tuỳ vào mục tiêu thời điểm hiện tại (workflow, income, mindset, ...etc) mà outsourcing và product company sẽ có ưu điểm riêng. Cá nhân mình vẫn value product mindset như một longterm goal vì sẽ học được thêm nhiều skill giúp phát triển career path 🤔

2) Ship/Show/Ask: Một git-practice của bác Martin Fowler giúp phân loại Pull Request dễ dàng hơn. Mô hình được phân ra với 03 mục đích của change commits:

  • Ship: Thay đổi không cần được review → Commit thẳng lên mainline.

  • Show: Thay đổi không cần được review → Commit vào một branch → Tạo PR và chủ động merge vào mainline để nhận feedback.

  • Ask: Thay đổi cần được review → Commit vào branch → Tạo PR và đợi feedback trước khi merge.

Readings, tips & #tils